Ułatwienia dostępu

Moc Kobiet – konferencja – gość specjalny – prelegentki

Plakat Konferencja MOC KOBIET- 19.03

Konferencja, która odbędzie się 19.03.2024 r. w Chrzanowie, ma na celu pokazanie, że inwestycja w umiejętności, doświadczenie kobiet może być równie korzystna dla potencjalnych pracodawców, co zatrudnienie mężczyzn. Konferencja będzie doskonałą okazją do pogłębienia lub zdobycia ważnej wiedzy na temat równości w pracy – trudności i zalet.

Nasze prelegentki przedstawią ważne zagadnienia związane z tym także trudnym aspektem. Są to:

  • równouprawnienie kobiet i mężczyzn (głównie na polu zawodowym),
  • godność, wolność, równość i solidarność,
  • aktywizacja zawodowa kobiet.

Przypominamy, że konferencja jest bezpłatna, ale obowiązują zapisy. Formularz znajduje się pod tym LINKIEM. 

Uwaga!

Konferencja będzie także transmitowana na żywo na kanale YouTube Samej Mamy

Konferencja będzie możliwością na merytoryczną rozmowę i wypracowanie rozwiązań na temat równości i aktywizacji zawodowej kobiet.

Poniżej przedstawiamy sylwetki naszych prelegentek oraz gościa honorowego, który uświetni nasze spotkanie.

Gość honorowy

Prof. dr hab. Aleksandra Wentkowska

Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach

Doktor habilitowany nauk prawnych na stanowisku profesora na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Od 17 lat pełni również funkcję Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach. W czasie „wolnym” pozostaje w służbie Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej przy OSP Orzech oraz Sekcji Psów Ratowniczych Oddziału Miejskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.

Laureatka wielu krajowych i międzynarodowych konkursów prawniczych, w tym Central and Eastern European Moot Court Competition, czy Telders International Law Moot Court Competition. 

Jest autorką ponad 100 publikacji naukowych. Od kilku lat sprawuje funkcję członka kapituły Nagrody Nieobojętności Oświęcimskiego Instytutu Praw Człowieka. W zakresie służby na rzecz ochrony praw obywatelskich została wyróżniona licznymi medalami i odznakami Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Spraw Wewnętrznych, Komendanta Głównego PSP, czy Komendanta ZHP Chorągwi Śląskiej.

Gość honorowy - Aleksandra Wentkowska

Ponadto podczas  wydarzenia spotkamy się z kierowniczką Zespołu Zamiejscowego w Oświęcimiu Panią Renatą Fijałkowską.

Prelegentki

Monika Urban - prelegentka

Monika Urban

Trenerka specjalizująca się w kompetencjach miękkich, sprzedażowych i doradztwie zawodowym i biznesowym. Coach, mentorka i tutorka, trenerka programu SPADOCHRON. Ukończyła studia podyplomowe z doradztwa zawodowego i personalnego, doradztwa biznesowego oraz kluczowych kompetencji doradców i animatorów w programie OWES. Posiada certyfikaty z zakresu szkoleń sprzedażowych i rozwojowych (Akademia Mistrzów Efektywności, Massive Sales System czy Komunikacja Transformacyjna). Od 2016 r. wspiera sektor ekonomii społecznej jako mentor, doradca i coach. W 2018 r. założyła firmę MANUFAKTURA ROZWOJU MONIKA URBAN, gdzie prowadzi szkolenia, coaching dla firm, instytucji, podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych i szkół. Współautorka publikacji dotyczących równych szans i wspierania przedsiębiorczości w Małopolsce. W ramach projektu „WLBH”  wspierała i przeszkoliła ponad 300 firm w zakresie dyskryminacji i równości płci w całej Polsce.

Katarzyna Znańska-Kozłowska

Autorka książki „Fałszywa przyjaciółka”. Coach, doradczyni zawodowy, pasjonatka zagadnień zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) i propagatorka przeciwdziałania dyskryminacji kobiet na rynku pracy.

Katarzyna Znańska-Kozłowska - prelegentka
Tomasz Jarczyk - prelegent

Tomasz Jarczyk

Radca prawny. Właściciel Kancelarii Radcy Prawnego Expressis Verbis Tomasz Jarczyk. W 2023 roku uzyskał znak jakości usług edukacyjnych i szkoleniowych MSUES. W czasie swojej praktyki zawodowej prowadził obsługę prawną jednych z największych podmiotów gospodarczych w Polsce i na świecie. Uczestniczył w przygotowaniu publikacji z zakresu prawa pracy obejmujących wzory pism procesowych, umów o pracę oraz innych dokumentów z zakresu wewnątrzzakładowego prawa pracy. Współautor podręcznika „Mała Firma Równych Szans”, którego celem jest upowszechnianie wiedzy i doświadczenia w zakresie przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji i mobbingu w zatrudnieniu i dostępie do zatrudnienia. Doradca prawny Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w Małopolsce i na Śląsku.  Specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego, prawa administracyjnego oraz prawa gospodarczego. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych oraz doradztwie prawnym na rzecz dużych podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych oraz klientów indywidualnych.

Joanna Pałubska

Prawnik. Specjalista z zakresu prawa pracy, doradca biznesowy dla przedsiębiorstw w tym przedsiębiorstw społecznych. Certyfikowany mediator rodzinny, cywilny i pracowniczy. Certyfikowany coach biznesowy i life-coach z akredytacją międzynarodową ICI. Trener szkoleń grupowych i indywidualnych (m.in. z asertywności,  przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu oraz przeciwdziałaniu mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy). Jej pasją jest wspieranie i motywowanie ludzi w znajdowaniu swojej własnej ścieżki zawodowej i osobistej, rozwijaniu talentów przy jednoczesnym zachowaniu równowagi między życiem osobistym i
zawodowym. Pomaga organizacjom oraz firmom w lepszym zarządzaniu Kapitałem Ludzkim i budowaniu zdrowego środowiska pracy. Współautorka podręcznika „Mała Firma Równych Szans”, którego celem jest upowszechnianie wiedzy i doświadczenia w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingu w zatrudnieniu i dostępie do zatrudnienia.

Joanna Pałubska - prelegentka
Lucyna Sandacz - prelegentka

Lucyna Sandacz

Nauczycielka ekonomicznych przedmiotów zawodowych. Również doradca zawodowy w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie.

Katarzyna Lis

Magister ekonomii, pracownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, specjalista ds. informacji i promocji w projekcie „Małopolski Pociąg do Kariery – sezon 1” w Zespole Podnoszenia Kwalifikacji Dorosłych oraz specjalista ds. współpracy lokalnej w Zespole Koordynacji Uczenia się Dorosłych. Od blisko 20 lat zaangażowana w pracę społeczną w organizacji pozarządowej w swojej rodzinnej gminie, współzałożycielka i przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w swojej miejscowości. W wolnych chwilach najchętniej piecze ciasta, sięgając głównie po stare przepisy, które dostała od swojej mamy, jej wielką pasją jest uprawa roślin, szczególnie kwiatów, ziół i warzyw.

Dominika Hapek - prelegentka

Dominika Hapek

Trenerka biznesu i kompetencji miękkich, mentorka, prelegentka, fundatorka. Pomysłodawca i założycielka projektu Sama Mama, Prezes Fundacji Sama Mama. Absolwentka studiów doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu firmą i w budowaniu zespołów. Wspiera przedsiębiorcze kobiety z sektora MŚP w strategicznym rozwoju ich biznesów oraz III sektor. Pomaga rozwijać kompetencje przywódcze, inspiruje i wspiera w rozwoju mentalnym. Autorka i prowadząca programy edukacyjno-informacyjne:  Mama Polka za Granicą i Rozwód bez Tabu. Jej autorskie programy mentoringowe dla kobiet to “Mentalność Kobiet Sukcesu” oraz “Home Life Balance”.W maju 2021 roku zawiązała Fundację Sama Mama, wspierającą kobiety i dzieci w sytuacji okołorozwodowej i działającą na terenie całej Polski.

Logo Splot

Projekt „MOC KOBIET”  realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Projektu „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami”.

Program finansowany jest przez Unię Europejską. Wyrażone opinie i poglądy są wyłącznie poglądami autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający finansowanie nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.

Flaga Uni Europejskiej wraz z napisem - Dofinansowane przez Unię Europejską

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2022-2023 | WordPress: Asting                                                           Statut Fundacji  Regulamin darowizn  Poznaj nas  Kontakt

Strona internetowa została wykonana i sfinansowana ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO, Komitet do spraw Pożytku Publicznego na lata 2021-2030. Wartość dofinansowania wyniosła 91475 zł natomiast całkowita wartość zadania publicznego wyniosła 105795 zł. 

Projekt realizowany przez Fundację Sama Mama pod nazwą Akademia Mamy obejmował organizację Pikniku rodzinnego Mam i Ja, spotkania sieciująco-informacyjnego oraz warsztatów dla mieszkanek powiatu chrzanowskiego.